لیست قیمت محصولات کارخانه رب گوجه فرنگی ایران

[one_sixth]قیمت رب گوجه فرنگی بریکس ۲۸ تا ۳۲ [/one_sixth][five_sixth_last]تماس بگیرد. [/five_sixth_last]

[one_sixth]قیمت  رب گوجه فرنگی بریکس ۲۵ تا ۲۸ [/one_sixth][five_sixth_last]تماس بگیرد. [/five_sixth_last]

[one_sixth]قیمت  رب گوجه فرنگی بریکس ۲۵ تا ۲۰ [/one_sixth][five_sixth_last]تماس بگیرد. [/five_sixth_last]

[one_sixth]قیمت  رب گوجه فرنگی بریکس ۲۰ تا ۱۸ [/one_sixth][five_sixth_last]تماس بگیرد. [/five_sixth_last]

[one_sixth]قیمت   رب گوجه فرنگی بریکس ۱۸ تا ۱۶ [/one_sixth][five_sixth_last]تماس بگیرد. [/five_sixth_last]

اگر به دنبال دریافت قیمت رب گوجه فرنگی صادراتی و قیمت رب گوجه فرنگی امروز به صورت عمده می باشید می توانید مستقیما با مدیر فروش کارخانه ۰۹۱۰۲۶۶۰۴۱۲ ارتباط بگیرید.

کارخانه رب گوجه ایران
کارخانه رب گوجه ایران